صحت

98
۴ حمل ۱۳۸۹

سالانه ۱۴۰۰ تن در بلخ مبتلا به توبرکلوز میشوند


کلید * چهارم حمل ۱۳۸۹

وایروس توبركلوز معمولا از طريق تنفس وارد شش ها شده و به گفته داکتران اگر از شیوع و رشد آن جلوگيري نشود منجر به مرگ افراد می شود.

ميرويس ربيع رییس صحت عامه ولایت بلخ در مراسمی به مناسبت ۲۴ مارچ روز جهاني توبركلوز گفت، بيش از يك هزار و چارصد تن در ولايت بلخ سالانه مصاب به مرض توبركلوز ميشوند كه حدود ده درصد آن جان مي دهند.

آقای ربيع افزود، در افغانستان سالانه ۴۵هزار انسان مصاب به اين مرض میشوند كه عمدتا افراد فقير هستند.

وي عامل مصاب شدن به اين مرض را عدم رعایت پاکیزه گی زیست محیطی عنوان کرده گفت، بايد مسايل صحي بخصوص پاكي و نظافت رعايت شود.

این درحالیستکه سالانه بيش از ۸ ميليون انسان در جهان مصاب به مرض توبركلوز مشوند و ۲ ميليون آن جان شان را از دست ميدهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد