کابل

71
۸ حمل ۱۳۸۹

سازمان ملل ۳۹ میلیون دالر به دولت کمک می کند


کلید * هشتم حمل ۱۳۸۹

سازمان ملل نزدیک به ۳۹ میلیون دالر به دولت افغانستان کمک مي كند تا در برنامه های صحي، سرشماری نفوس و تطبيق جندر به مصرف برسد.

هاری هوکمن، نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در افغانستان گفته است، بخشی از این پول برای تطبيق جندر در جامعه به مصرف خواهد رسید و بخش دیگر آن برای اجرای برنامه سرشماری نفوس در افغانستان اختصاص داده خواهد شد.

اين مقام سازمان ملل می افزاید، هدف عمده سازمان ملل برای فراهم کردن این کمک برای دولت افغانستان، بالا بردن آگاهی مردم و تهیه امکانات برای تنظیم خانواده مي باشد كه به گفته او، در حال حاضر امکانات و آگاهی مردم در این زمینه بسیار پایین است.

هاري هوكمن تاکید دارد، سازمان ملل مي خواهد اطمينان پيدا كند كه هیچ زنی هنگام ولادت نمی میرد و هیچ دختری پیش از وقت مادر نمی شود.

در خبر این گزارش آمده است، این مبلغ از سوي صندوق جمعیت سازمان ملل بر بنیاد قراردادی كه  با وزارت خارجه منعقد شده، در اختیار دولت قرار مي گيرد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد