خبرهای داخلی

۴ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

سازمان صحی جهان فعالیت های خود را در افغانستان از سر گرفت

گروه طالبان به سازمان صحی جهان (WHO)اجازه داده است تا فعالیت های خود را در ساحات تحت کنترول این گروه از سر بگیرد.

طالبان با نشر اعلامیه ی گفته است که مسئولان سازمان صحی جهان(WHO) با بحث های پیهم و با تعهد به مقررات این گروه اجازهء از سرگیری فعالیت های بشری و صحی خود را در ساحات تحت کنترول  این گروه بدست آورده است.

در اعلامیه طالبان آمده است که سازمان صحی جهان تضمین نموده است که تمام کارمندان این سازمان در مناطق زیر کنترول گروه طالبان به فعالیت های مشکوک نمی پردازند و هم چنان در استخدام تمام کارمندان خود موافقه رسمی این گروه را بدست می آورد.

در ادامه این اعلامیه آمده است که سازمان صحی جهان پس از این واکسین فلج اطفال (پولیو) را تنها در کلینک ها اجرا نموده می تواند.

این در حالی است که گروه طالبان در ماه اپریل سال جاری میلادی مبنی بر آنچه که فعالیت های سازمان صحی جهان را مشکوک خوانده بود، اجازه فعالیت این سازمان را در ساحات تحت کنترول خود متوقف اعلام کرد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد