خبرهای داخلی

651
۱۱ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: کلید

سارنوالی استیناف بلخ: به ۴۶۱ قضیه در صد روز گذشته رسیدگی شده است

 ریاست سارنوالی استیناف ولایت بلخ  طی محفلی با حضور داشت روسای دوایر دولتی، نهاد های مدنی و شورای علماء،  گزارش صد روز نخست کارش را ارایه کرد.

در گزارش نشر شده توسط این اداره آمده است که  از میان ۹۲۲ قضیه متوسل شده به اداره سارنوالی استیناف ولایت بلخ به ۴۶۱ قضیه رسیدگی شده است که از این میان، ۲۰ قضیه مربوط سارنوالی اختصاصی اطفال، ۵۴ قضیه مربوط سارنوالی منع خشونت علیه زنان، ۱۲۱ قضیه مربوط سارنوالی ابتداییه پانزده گانه ولایت بلخ، ۱۸۳ قضیه مربوط  آمریت عمومی تحقیق جرایم جنایی و  ۱۹ قضیه مربوط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می‌باشند.

نور هادی هادی، رییس سارنوالی استیناف ولایت بلخ در مورد این قضایا به کلید گفت: از میان  ۹۲۲ قضیه متذکره  ۵۵  قضیه که بیشتر آن موارد قتل را شامل است، تحت تعقیب و رسیدگی بوده و ۹  قضیه دیگر تحت کشف قرار دارند.

رئیس سارنوالی برای مردم وعده  همکاری بیشتر نمود و گفت که اداره سارنوالی مطابق به صلاحیت قانونی شان به سرعت و دقت  به قضایای حقوقی مردم رسیدگی نموده و  دخالت افراد و اشخاص زورمند را در اجرای وظایف این اداره نمی‌پذیرد.

در همین حال قاضی سید محمد سامع، رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال نیز از رضایت مردم نسبت به کارکرد اداره سارنوالی بعد از تغییر در کادر این اداره  سخن گفته، می افزاید: در گذشته مشکلات در قسمت رسیدگی به موقع به شکایات مردم در سارنوالی وجو داشت اما بعد از تغییر در کادر این اداره، رضایت مردم نسبت به این نهاد بیشتر شده است.

وی اما نبود تعداد کارمندان مسلکی متناسب به نفوس ولایت بلخ و وجود فساد در بخش هایی از ادارات سارنوالی ها را از جمله مشکلات موجود عنوان کرد.

این نخستین بار است که از میان ادارات دولتی، سارنوالی استیناف ولایت بلخ گزارش کاری صد روز نخست خویش را ارایه می‌کند که به گفته مسوولین این اداره، روند مذکور به صورت ربع وار در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد