خبرهای داخلی

390
۴ حمل ۱۳۹۷
نویسنده: خلیل اسیر

زنگ شروع سال جدید تعلیمی زده شد

زنگ شروع سال جدید تعلیمی در کشور، روز شنبه/ چهارم حمل، طی محفلی در شهر کابل، از سوی محمداشرف غنی، رییس جمهور، زده شد.
رییس جمهور در سخنانی در این محفل گفت که قرار است در دو سال آینده برای شش‎ هزار باب مکتب، ساختمان جدید اعمار شود.
به گفته او، برای اعمار ساختمان این مکتب‎ها، دوصد میلیون دالر اختصاص یافته است.
غنی همچنان با اشاره به وجود فساد اداری در سکتور معارف گفت که پس از این نمی‎تواند فساد در این سکتور را تحمل کند.
رییس جمهور از جانب دیگر قبول کرد که او موفق نشده است تا وعده خود درباره توزیع زمین برای اسکان معلمان را عملی کند.
وی در عین حال تصریح کرد که از وزارت شهرسازی خواسته است طرح خود در زمینه ساخت شهرک برای معلمان را آماده و برای بررسی به ریاست جمهوری بسپارد.
او در بخشی از سخنانش تأکید کرد که پس از این نباید هیچ معلمی بیرون از دایره پروسه اصلاحات اداری استخدام شود.
طبق معلومات وزارت معارف، قرار است در جریان امسال یک میلیون کودک شامل مکتب شوند.
این وزارت معارف همچنان می‎گوید که در سال جدید تعلیمی، ۳۰۰ باب مکتب جدید در ولایت‎های مختلف افتتاح می‎شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد