عکس روز

182
۱۹ قوس ۱۳۹۷
نویسنده: عکاس : نیلوفر نیک‌پور

زنان و صنعت نمد بافی در افغانستان


به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد