سیاسی

129
۱۹ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

زنان قربانیان خاموش

افزایش حملات انتحاری و انفجاری یكی از عمده ترین نگرانی هــــای است كه مردم افغانستان به خصوص زنان و اطفال بیشتر قربانی آن می‌گردند.

به اساس ســـروی كمسیون حقوق بشر در ده ماه سال جاری به تعداد ۱۱۳۸ زن در اثر حملات انتحاری و انفجاری در كشور كشته و یــــــا زخمی شده اند. در حالی كه این آمار در سال ۱۳۸۸ به ۵۷۹ تن می‌رسید.

یكی از این موارد، انفجار روز جمعه مورخ ۸ دلو  در فروشگاه فاینیست در منطقۀ‌‌ وزیرمحمد اكبر خان بود كه ۱۶ كشته و زخمی بر جا گذاشت. ‌ ‌

حمیده برمكی، اســــــتاد پوهنحِی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون كابل، شوهــــرش داكتر مسعود یما با چهار طفل، سه دختر و یك پسر سه ساله ، در میان قربانیان این حادثه بودند.

به همین اســــاس، كمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان روز سه شنبه به تاریخ ۱۲ دلو،  مراسم سوگواری و فاتحه حمیده برمكی  را در كابل برگزار كرد. مسئولان كمســــیون مستقل حقوق بشر افغانستان این جنایت هولناك ضد اسلامی و ضد بشری را شدیداً تقبیح نــــموده و از افزایش نقض سریع قوانین بین المللــــی بشردوستانه توسط مخالفین دولت ابراز نگرانی نمود. ‌ ‌

سیما سمــــر رئیس كمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تسلیت به بازماندگان برمكی وسایرشهدای این حادثه گفت:” هدف قرار دادن اماكن عمومی و كشتن افراد ملكی یك عمل ضد انسانی واسلامی بوده و خلاف تمام موازین حقوق بشری و نقض سریع قوانین بشردوستانه می‌باشد. متاسفانه حملات انتحاری و انفجار ماین های كنار جاده در پهلوی سایر خشونت های خانوادگی علیه زنان یكی از عوامــــل كلیدی تلــــفات ملكی در افغانستان است كه شهروندان بی دفاع ، زنان و اطفال را مورد هدف قرار می دهد.”

وی همچنان افزود كه قوانین بین المللی جنگ، تمام افراد درگیر را از حملات غیر متناسب كه در نتیجه آن افــــراد ملكــــی جان خود را از دست می‌دهند، به عنوان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت دانســــته و عاملین آن را از هرگونه عفو و بخشش مستثنی می‌داند. ‌ ‌

در همین حال، پلوشه شهید كاكر، معین وزارت امور زنان می گوید: “این ضایعه بزرگ را به تمام مردم افغانستان تسلیت عــــرض می كنم، خانم برمكی سرمایۀ‌‌ بود كــــه او را با دست خود از بین بردیم. اولاد افغان را كشتن آینده افغانستان را خراب كردن است. امروز زنان افغانستان توانایی آن را پیدا كرده اند كه در مقابل هر بیداد گری فریاد بكشند و مبارزه كنند.”بر اساس گزارش ها، ۳ خانم خارجی نیز جز كشته شدگان این حادثه بوده اند.  ‌ ‌

مسئولیت این حمله را حزب اسلامی‌‌و طالبان به عهده گرفتند. ایــــن درحالیست كه اخیراًحزب اسلامی اعلام داشته است كه عنقریب هئیتی را جهت گفتگو بــــا دولت افغانستان به كابل اعزام خواهد كرد. این موضوع واكنش های شدیدی را به همراه داشته است. ‌ ‌

خانم فروزان آرزو، مسئول مركز منابع شبكه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان می گوید:” ایــــن حادثه واقعاً یك عمــــل وحشیانه ومخالف ارزش های اسلامی و قوانین ملی و بین ملی می باشد. نمی دانم هدف مخالفین از ایــــن گونه حملات چیست؟ این واقعاً ضعف آنان را به نمایش می‌گذارد كه با كشتن یك خانواده عقده می‌گشایند.”

‌‌او می گوید: “از یــــك سو ما امروز شاهد چنین واقعات استیم و فردایش دولت با چنین افراد كه این عمل غیرانسانی را بــــه عهــــده می گیرند، مصالحه می‌نماید.”

از سوی دیگــــر، شكریه باركزی عضو ولسی جرگه می گوید: “اگر صلح از آدرس جنگ باشد ردش می‌كنم، اگر صلح برای كشتن افغان و برای گرفتن زندگی مردم باشد، صلح نیست . باید صلح را جدا از تشنج، معافیت، جاه طلبی و قدرت به تفاهم بنشینیم و به مذاكره  برویم. هر روز این حادثه تكرار می شود و ما آن را تقبیح می كنیم این به  معنی آن است كه هر روز می میریم و هر روز زنده می شویم.”

در همین حال، رئیس كمسیون مستقل حقوق بشر می گوید: “ما با این حركت ها فرهنگ معافیت را تقویت می كنیم، صلــــح را باید مردم افغانستان بپذیرند، عدالت و حقوق بشر نبایــــد زیر پا شود، با چنین افراد ما چطور می توانیم صلح نمائیم، هیچ كس نمی تواند حق فرد دیگر را ببخشد . “

در ختم این محفل قطعنامۀ‌‌  ۷ ماده ای نیز صادر گردید كه در آن از دولت، پارلمان ، شورای علما و شورای عالی صلح خواستار رسیدگی به این گونه قضایا شدند. ‌ ‌

خانم حمیده برمكــــی در سال ۱۳۴۹ هجری خورشیدی در كابل به دنیا آمد. او ضمن این كه به حیث اســــتاد در پوهنحِی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون كابل ایفای وظیفــــه می نمود، به حیث كمیشنر بخش حمایــت از اطفال كمسیون حقوق بشر نیز فعالیت مـــی كرد. عمده ترین كاركرد های وی در راستای تحقق حقوق طفل تهیه پالیسی جلوگیری از استخدام اطفال در نیروی نظامی بود كه چند روز قبل از ســــوی حكومت و ملل متحد مورد تصویب قرار گرفت.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد