خبرهای داخلی

160
۱۲ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: فرشته هاشمی

زنان افغان خواهان سهم فعال در مذاکرات صلح شدند


اعضای شبکه زنان افغان و نهاد صلح و برابری روز یکشنبه طی گردهمایی، خواهان سهم فعال زنان در گفتگوهای صلح شده و تاکید کردند که دستاوردهای چندین ساله آنان نباید در جریان مذاکرات صلح با طالبان به معامله گرفته شود.
فروزان رسولی معاون نهاد صلح وبرابری می گوید که پروسه صلح معامله‌ی بیش نبوده و نباید در عدم موجودیت زنان و جوانان در مورد آنان تصمیم گرفته شود و زنان افغان نباید در گفتگو های صلح، دور نگهداشته شوند.
درهمین حال مشعل روشن عضو شبکه زنان می گوید که زنان افغان از مذاکرات صلح میان طرفین حمایت می نمایند، اما در این گفتگوها نباید با حقوق آنها معامله شود .
آنان هم چنان از طرفین مذاکرات می خواهند تا به تغییر نظام سیاسی موافقه نکنند و دموکراسی و دستاوردهای زنان را مورد معامله های صلح قرار ندهند.
این بانوان هم چنان خواهان سهم فعال در مذاکرات صلح با گروه طالبان شدند.
از سوی هم محبوبه سراج یکی دیگر از اعضای شبکه زنان می گوید که زنان از جریان این گفتگو ها دور نگهداشته شده اند و همه مردم منتظر تصمیم امریکا هستند. وی همچنان خروج عساکر امریکایی از کشور را یک تصمیم عجولانه و غیر قابل پذیرش خواند.
این در حالیست که ارگ ریاست جمهوری به روز پنجشنبه هفته گذشته بیش از دو هزار تن بانوان را در خیمه لویه جرگه فراخوانده و در مورد اشتراک آنان در روند مذاکرات صلح اجماع زنان را شکل داد تا بتوانند در این مورد به یک تصمیم نهایی دست یابند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد