کابل

85
۹ حوت ۱۳۸۸

زلزله سحرگاه امروز در افغانستان ۵/۷ درجه اعلام شد


کلید* نهم حوت ۱۳۸۸

زلزله ای حوالی ساعت چهار صبح امروز کابل و بسیاری ولایت های شمال، شمال شرقی و شرق افغانستان را تکان داد.

نور پادشاه کوهستانی آمر مرکز عملیات اضطراری اداره آماده گی علیه حوادث می گوید، مرکز این زلزله در ۱۴۰ کیلومتر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بوده است.

به گفته وی قدرت این زلزله ۵٫۷ درجه ریشتر ثبت شده و بخش های وسیعی از افغانستان را تکان داد و تلفات جهانی نداشته است.

با این حال اداره مبارزه علیه حوادث طبیعی می گوید، این زلزله بخش هایی از مناطق چترال پاکستان را نیز تکان داده است.

این زلزله در حالی روی می دهد که عبدالمتین ادراک رییس مبارزه با حوادث طبیعی هشدار داده است که این اداره حتی کمترین امکانات برای رسیده گی به حوادث طبیعی به ویژه زلزله را ندارد.

این چندین بار است که آقای ادراک در این مورد هشدار می دهد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد