جنوب شرق

77
۲۰ جوزا ۱۳۹۳

زخمي شدن ۷ فرد ملكي در پي اصابت راکت بر يک شفاخانه


در پي اصابت راكت بر يك شفاخانه در ولسوالي “سمكني” ولايت پكتيا ۷ فرد ملكي زخمي شدند. 
مقامات محلي اين ولايت مي گويند: اين راكت شام گذشته از سوي مخالفان مسلح پرتاپ شده است.
به گفته آنان، در ميان زخمي ها  كودكان و زنان نيز شامل اند.
محمدحسن قومندان، امنيه ولسوالى سمکنى، به پژواک گفته است که اين حمله راکتى، از منطقه “غوسکى” توسط مخالفين مسلح شليک شده و در يك شهرک، بالاى شفاخانۀ ملکى اصابت کرده است. 
روز جمعه گذشته نيز يک زن در اثر حمله راکتى بالاى قريه “پرخى” ولسوالى “جانيخيل” اين ولايت، کشته شده و چهار زن ديگر نیز جراحت برداشتند.
این در حالی است که تا کنون مسووليت اين رويداد را کسى بر عهده نگرفته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد