کابل

50
۲ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

زاخیلوال: دیگر تحمل فساد در ادارات خود را نداریم

کلید * دوم حوت ۱۳۸۸

همزمان با اعلام استعفای صبغت اله مجددی رییس مشرانوجرگه به دلیل آنچه وی عدم تلاش حکومت در راستای مبارزه علیه فساد اداری خواند دیروز وزیر مالیه و اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری اعلام کردند، در صورتی که فساد از ادارات دولتي به طور کامل از بین برده نشود، این پدیده به مثابه یک مشکل جدی در مقابل پیشرفت و افزایش درآمد ملی افغانستان باقی خواهد ماند.

داکتر عمر زاخیلوال و محمد یاسین عثمانی در کنفرانس دو روزهء ای در این راستا تاکید کردند، با هدف جستجوی راه های بهتر مبارزه علیه فساد و ارایه خدمات بهتر به مردم از سوی وزارت مالیه این نشست را ترتیب داده اند.

آقای زاخیلوال افزود، هنوز هم ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه افغانستان از کمک های جامعه جهانی تمویل می شود و قطع این کمک ها تهدیدی جدی برای حکومت افغانستان است.

وی  گفت:« در مستوفیت ها و گمرکات فساد وجود دارد، و اعلان می کنیم که دیگر این حالت قابل تحمل نیست».

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد