کابل

60
۱۸ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

رییس جمهور کرزی در نشست مونیخ سخنرانی ميكند

کلید * هجدهم دلو ۱۳۸۸

روز دوم کنفرانس بین المللی امنیتی در شهر مونیخ آلمان ديروز شنبه به پایان رسید.

حامد کرزی رییس جمهور كشور با یک هیاتی از جمله وزیر خارجه افغانستان داکتر زلمی رسول در این کنفرانس شرکت دارند.

در روز سوم کنفرانس مونیخ یعنی امروز یکشنبه موضوع امنیت افغانستان در صدر مسایل مورد بحث این کنفرانس قرار خواهد داشت و در این روز رییس جمهور کرزی هم سخرانی می کند.

این نشست سه روزه ۴۶ امین کنفرانس امنیتی مونیخ است که  با شرکت نماینده  گان ۴۰ کشور جهان در آلمان برگزار می شود.

با این حال قرار است در پایان این نشست قطعنامه ای در مورد اوضاع امنیتی افغانستان،  منطقه و جهان از سوی شرکت کننده گان در ان صادر شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد