جنوب

288
۱۵ حوت ۱۳۹۷

رییس جمهور غنی به کنر رسید


محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، صبح امروز در راس یک هیات عالی رتبه دولتی به اسعد آباد مرکز ولایت کنر رسید.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه ی گفته است که  رئیس جمهور در جریان این سفر خود تعمیر اداری صحت عامه کنر را افتتاح می کند

به نقل از خبرنامه، رییس جمهور غنی هم چنان ضمن گذاشتن سنگ تهداب شفاخانه ۲۰۰ بستر در این ولایت با با بزرگان، متنفذین، علما و جوانان دیدارهای جداگانه خواهد داشت.

این در حالی است که عطا محمد نور والی پیشین بلخ روز گذشته با اشتراک در یک نشست، سفر های رییس جمهور غنی به ولایات را کمپاین های انتخاباتی عنوان نمود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد