خبرهای داخلی

375
۱ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: نوریه نزهت نادری

رییس جمهور غنی با معاون رییس جمهور امریکا دیدار کرد

رییس‌جمهور غنی شام روز گذشته با مایک‌پنس معاون ریس جمهور امریکا که در راس یک هیئت بلندپایه به کابل آمده است دیدار کرد.
ر یاست‌جمهوری امروز با پخش خبرنامه‌ای گفت:” دو طرف در این دیدار سال ۲۰۱۷ میلادی را سال پُردستآورد در عرصههای انکشاف سکتور امنیتی و دفاعی و مبارزه هدفمند علیه مواد مخدر، ارزیابی نمودند و به برگزاری به موقع انتخابات شورای ملی و ریاست جمهوری تاکید کردند.
رئیس جمهور غنی در این دیدار گفته که روابط میان افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا بر مبنای منافع مشترک و استراتیژیک دو کشور شکل گرفته و بیشتر از پیش، تقویت می یابد.
منبع نگاشته که رئیس جمهور غنی، استراتیژی جدید ایالات متحدۀ امریکا در قبال افغانستان و آسیای جنوبی را فرصت مهم در راستای تامین صلح در افغانستان و منطقه دانسته و بر تطبیق آن تاکید کرد.
مایک‌پنس معاون رئیس‌جمهور امریکا نیز از ادامه همکاری کشورش در بخش‌های مختلف به افغانستان اطمینان داده و دستاورد نیروهای امنیتی در امر تامین امنیت و مبارزه حکومت در برابر فساد را ستایش کرده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد