خبرهای داخلی

۹ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

رییس جمهور غنی امروز به عربستان سعودی می رود

قرار است محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور امروز به عربستان سعودی سفر نموده و به چهاردهمین نشست بین المللی کشورهای اسلامی اشتراک و سخنرانی نماید.

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری می گوید:” رییس جمهور غنی امروز عازم عربستان سعودی می شود و در چهاردهمین نشست سران  کشور های اسلامی اشتراک می نماید.”

به گفته  مرتضوی رییس جمهوری کشور در این نشست در رابطه به همکاری کشور های اسلامی، مبارزه با افراطیت و نقش کشور های اسلامی در روند صلح سخنرانی خواهند کرد.

این نشست از سوی سازمان همکاری کشورهای اسلامی در شهر مکه برگزار می شود. در این سازمان ۵۷ کشور اسلامی عضویت دارند.
پیش از این سیزدهمین دور نشست سران کشورهای اسلامی سال گذشته در ترکیه برگزار شده بود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد