خبرهای داخلی

441
۲ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

رییس جمهور: شکل توریزم طبی باید تغییر کند

محمداشرف غنی رییس ‌جمهور، پس از چاشت روز سه‎شنبه، در مراسم افتتاح نخستین مرحله سیستم الکترونیکی ثبت‎نام داکتران طب و دندان که از سوی شورای طبی افغانستان برگزار شده بود، اشتراک کرد.
رییس‌جمهور غنی با تأکید بر اینکه معیاری‌سازی خدمات صحی در کشور به داکتران و دست‌اندرکاران عرصه صحت تعلق دارد، گفته است هر گامی که در راستای تغییر شفاخانه‌ها، استندرد‌سازی سیستم صحی و تثبیت سویه داکتران برداشته می‌شود، باعث نجات جان میلیون‌ها انسان می‎گردد.
رییس‌ جمهور غنی در این مراسم همچنان بر غیرسیاسی بودن نهادهای صحی تأکید کرد و گفت که سکتور صحت ضرورت به اصلاحات گسترده دارد.
رییس‌ جمهور افزود که ضرورت واضح است و آن اینکه شکل توریزم طبی باید تغییر کند؛ زیرا اگر شفاخانه‌های معیاری در کشور وجود نداشته باشد، صدها میلیون دالر مردم و دولت در بیرون از افغانستان به مصرف می‌رسد.
با این حال، نسرین اوریاخیل، رییس شورای طبی افغانستان، در رابطه به سیستم الکترونیکی ثبت‎نام داکتران طب و دندان، معلومات داد و تصریح کرد که ثبت و راجستر داکتران باعث تسهیل روند جمع‎آوری معلومات در رابطه به تعداد، سطح تحصیلات و تجارب داکتران می‎شود.
اوریاخیل همچنان افزود که سیستم الکترونیکی ثبت‎نام، اعتبار داکتران را در سطح ملی و بین‌المللی بیشتر می‌سازد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد