خبرهای داخلی

۲۷ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

رییس بانک مرکزی، از سمت اش استعفا کرده است

خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی (1394-1398 )

خلیل الله صدیق، رییس بانک مرکزی کشور از سمت اش استعفا کرده است.

آقای صدیق، دلیل استعفایش را از پست ریاست بانک مرکزی کشور، مریضی عنوان نموده است.

او در ماه سرطان ۱۳۹۴ از سوی رییس جمهور غنی به حیث رییس بانک مرکزی معرفی شد و از اعضای پارلمان، رای اعتماد گرفت.

آقای صدیق در حالی از پست ریاست بانک مرکزی استعفا کرد که در این اواخر قیمت پول افغانی در برابر دالر امریکایی به گونه بی پیشینه پایین آمده است.

خلیل الله صدیق فرزند محمد صدیق، در سال ۱۳۲۸ در شهر کابل متولد گردیده، تعلیمات دوره ابتداییه  را درلیسه حبیبیه به اتمام رسانیده و سند لیسانس ر ا در سال ۱۳۵۰ از پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل به دست آورده است.

وی بیش از ۳۰ سال در بانک مرکزی کشور در پست های، بانکداری و تجارت، رئیس کمیته پول و کریدت، مدیر عمومی تجارت خارجی، مدیر دیپارتمنت تحقیق، معاون اول ریاست بانک مرکزی، مشاور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس عامل بانک بین المللی افغانستان و رئیس بانک مرکزی، ایفاى وظیفه نمود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد