خبرهای داخلی

۲۲ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

رییس اجراییه از عملکرد طالبان در مذاکرات صلح، انتقاد کرد


داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت از عملکرد گروه طالبان در روند مذاکرات صلح انتقاد نموده و می افزاید که دلیل اصلی ادامه جنگ، عملکرد این گروه در قبال روند مذاکرات صلح است.

رییس اجراییه، در مراسم گرامی داشت از روز مادر ابرازداشت که  زمینه مذاکرات و تامین صلح در افغانستان مساعد شده است؛ اما  لجاجت گروه طالبان دلیل اصلی ادامه جنگ در کشور است.

آقای عیدالله افزود:” زمینه تامین صلح در کشور مساعد است؛ اما گروه طالبان هر بار به بهانه های گوناگون به لجاجت شان در قبال مذاکرات با حکومت افغانستان ادامه می دهند و من علت اصلی ادامه جنگ را لجاجت این گروه می دانم.”

رییس اجراییه حکومت هم چنان بر حفظ دستاورد های هجده سال اخیر در مذاکرات صلح تاکید نموده و افزود که افغان ها باید در گفتگو با طالبان موقف واحد داشته باشند.

آقای عبدالله هم چنان از روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان یاد آوری نموده و علاوه نمود:” از کمیسون مستقل انتخابات بخاطر شروع روند ثبت نام تقویتی سپاسگزاری می نمایم و از مردم منحیث یک شهروند می خواهم تا در این پروسه ثبت نام اشتراک نمایند.”

این در حالی است که نهاد ناظر بر انتخابات و مسئولان کمیسون مستقل انتخابات از کمرنگ بودن  اشتراک مردم در روند ثبت نام تقویتی شاکی اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد