داغترین-خبر

۲۳ جدی ۱۳۹۸
نویسنده: محمد فصیح متوکل

رییس‌جمهور: مداخلات بیرونی در وزارت داخله باید به صفر برسد

محمداشرف غنی؛ رییس جمهور کشور بضمن تاکید بر ختم مداخلات بیرونی در امورات کاری وزارت داخله، به پولیس نیز هشدار داد که از اخاذی‌ها دست بردارند تا میان مجرمان و نیروهای پولیس تفکیک وجود داشته باشد.
وی که به روز دوشنبه در محفل فراغت افسران پولیس از اکادمی شهید عبدالرازق اچکزی سخن می‌زد گفت، در مورد وظایف اساسی پولیس باید غور صورت گیرد.
رییس‌جمهور غنی همچنان گفت که پولیس ممثل حاکمیت قانون بوده و باید وظیفه‌ی پولیس از جنگ به سوی تامین حاکمیت قانون آورده شود.
با این حال، مسعود اندرابی؛ سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید، عدم جذب ظرفیت‌ها و مداخلات بیرونی در صفوف نیروهای پولیس که به عنوان یک چالش همواره مورد نقد قرار می‌گرفت، اکنون شناسایی شده است.
به گفته‌ی وی، نیروهای پولیس در کنار مبارزه‌ی نظامی با مخالفان مسلح دولت، در بخش تعمیراتی و لوژیستیکی نیز دستاوردهایی داشته‌اند.
این درحالی‌ست که به روز یک‌شنبه‌ی هفته جاری، اعضای مشرانو جرگه از سرپرست وزارت داخله خواستار نشر لیست افراد مداخله‌گر در امور کاری این وزارت و حامیان مجرمین شده بودند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد