خبرهای داخلی

308
۲۶ حوت ۱۳۹۵
نویسنده: نوریه نزهت نادری

ریاست اجراییه در برابر اظهارات عطا محمد نور والی بلخ موضع‌گیری مشخص ندارد

ریاست‌اجراییه از موضع گیری در مورد  اظهارات  عطا محمد نور والی بلخ،خود داری کرد.
مجیب‌الرحمن‌رحیمی سخنگوی ریاست‌اجراییه  امروز در یک  نشست خبری گفت که:”ریاست اجراییه در این  مورد موضع گیری مشخص ندارند و برای والی بلخ آرزوی مؤفقیت می کند”.
به گفته رحیمی،آنان امیدوارد اند تا مسوولین حکومتی با در نظرداشت ساختار اداری،ظرافت‌ هاونزاکت‌های دولتی اعلام موضع کنند.
این در حالیست که در جریان هفته جاری عطا‌محمد نور والی بلخ در مراسم یادبود از سومین سالروز درگذشت مارشال محمد قسیم‌فهیم ،عبدالله عبدالله رییس اجراییه  حکومت وحدت ملی را به ناتوانی در اخذ سهم حزب جمیعت و توده‌ای بزرگی از مردم افغانستان متهم کرد و گفت:با او مقاطعه سیاسی می کند و بابت کمپاین انتخاباتی به آقای عبدالله از شهروندان افغانستان به ویژه هوادارانش عذر خواهی می کند.
عطامحمد نور از حامیان کلیدی عبدالله  عبدالله رییس اجراییه  حکومت وحدت ملی در انتخابات سال ۱۳۹۳ خورشیدی،به شمار می رفت.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد