خبرهای داخلی

342
۲۵ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

ریاست اجراییه در این دوره انتخابات، خط قرمز تیم تحول و تداوم است


منابع از درون ارگ ریاست جمهوری میگویند که در تکت انتخاباتی محمد اشرف غنی در این دوره انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل ریاست اجراییه وجود ندارد.
منابع هم چنان می افزایند که احتمال می رود میعاد ثبت نام، نامزدان انتخاباتی که از ۱۳ جدی الی ۳۰ جدی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تعیین گردیده بود، دوباره تمدید گردد.
این منبع که نخواست هویت وی فاش شود گفته است که در مورد تمدید میعاد ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری گفتگو ها با کمیسیون مستقل انتخابات جریان دارد.
این در حالیست که کمیسیون مستقل انتخابات برای نخستین باز زمان ثبت نام کاندیدان را از اول جدی الی ۱۲ جدی تعیین نموده بود که با به تعویق افتادن زمان انتخابات از ۳۱ حمل به ۳۱ سرطان ۱۳۹۸، میعاد ثبت نام نامزدان انتخابات نیز تمدید شد؛ اما اکنون گزارش ها حاکی از آنست که بار دیگر مذاکرات تیم ارگ با کمیسیون مستقل انتخابات بخاطر تمدید این میعاد جریان دارد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد