خبرهای داخلی

219
۱۲ حمل ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

روند برگشت مهاجران افغان از پاکستان به زودی آغاز خواهد شد

مقام‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور، می‌گویند: روند برگشت مهاجران افغانستان از پاکستان روز دوشنبه هفته روان از سرگرفته خواهد شد.
به گفتۀ سید حسین عالمی بلخی، وزیر این وزارت، در بخش عودت مهاجران مشکل خاصی جز کمک‌های نقدی در این زمینه وجود ندارد.
او، می‌افزاید: “کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، سال گذشته کمک نقدی به عودت کنندگان را از دو صد به چهار صد دالر افزایش داد؛ اما در حال حاضر گفته‌است که این کمک‌ را کاهش می‌دهد و توانایی پرداخت چهار صد دالر را ندارد.”
از سوی هم، دنیا اسلم خان، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در اسلام‌آباد، می‌گوید که، در دو ماه نخست تنها مهاجرانی می‌توانند به افغانستان عودت کنند که پیش از این خود را ثبت این اداره کرده‌اند.
بربنیاد آمارهای وزارت مهاجرین و عودت کنندگان کشور، در حال حاضر یک ملیون و سه صد هزار مهاجر دارای اسناد و نزدیک به پنج صد هزار مهاجر بدون اسناد قانونی در پاکستان زند‌گی می‌کنند.
این در حالیست که، سال گذشته میلادی بیش از شش صد هزار مهاجر از پاکستان به افغانستان عودت کرده بودند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد