جنوب شرق

۲۸ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

روند افراز بیزهای اردی ملی در دره قیاق ولسوالی جغتوی غزنی آغاز گردید


روند افراﺯ بيزهاى اردوى ملى، در مسیر راه دره قياق ولسوالى جغتوی ولایت غزنی، روز شنبه آغاﺯ گردید.
محمد عارف نوری سخنگوی والی این ولایت می‌گوید، از طریق دره قیاق، شهر غزنی با شش ولسوالی، باهم وصل می‌گردد.
وی امروز یکشنبه به کلید گفت :” قرار است در آينده نزديک روند ايجاد و افراﺯ پوسته هاى پوليس نيز در نقاط اﺯ قبل مشخص شده در دره قياق که تا کنون به علت نرسيدن مواد تحکيماتى آغاﺯ نشده، آغاﺯ شود.”
بر اساس معلومات سخنگوی والی غزنی، نيروهاى امنيتى حدود يک‌ماه پیش، ولسوالى جغتو و دره قياق این ولسوالى را از کنترول گروه طالبان خارج نموده و تا کنون، صدها نيروى امنيتى در آنجا مستقر گردیده‌اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد