و سایر گزارش ها

71
۴ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

روز جهانی تدریس به زبان مادری

کلید * سوم حوت ۱۳۸۸

اقوام و ملیت ها در افغانستان داراي گویش ها و زبان هاي متعدي ميباشد كه به گفته شماري ظرف سال های گذشته به رشد و توسعه این زبان ها توجه صورت نگرفته است.  

با این حال دیروز از روز جهاني تدريس به زباني مادری از سوي جرگه نهادهاي فرهنگی افغان در هوتل ستاره تجليل بعمل آمد.

در اين محفل شماري دانشمندان، اعضاي پارلمان، معينان وزارت خانه های معارف، اطلاعات و فرهنگ و تحصيلات عالي حضور داشتند.

صديق پتمن معين تدريسي وزارت معارف تدريس به زبان مادري را حق هر طفل دانسته و وزارت معارف را به ايجاد مكاتب به زبان مادري در تمام نقاط كشور مكلف دانست.

وي از آمادگي اين وزارت براي چاپ كتاب ها به زبان هاي ازبكي، تركمني، پشه اي و پلوچي خبر داده افزود اين پروسه ملي بوده و براي هيچكس اجازه داده نخواهد كه از اين موضوع استفاده سياسي نمايند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد