کابل

64
۴ حمل ۱۳۸۹

رهبری کنفرانس بین المللی کابل توسط افغان ها


کلید * چهارم حمل ۱۳۸۹

مقامات سازمان ملل متحد در کابل می گویند، روند برگزاری کنفرانس بین المللی کابل که مکمل کنفرانس لندن برای افغانستان است، توسط خود افغان ها رهبری می شود.

استیفن دی میستورا نماینده جدید سازمان ملل متحد در کابل روز سه شنبه در نشست خبری گفت: دفتر یوناما در برگزاری کنفرانس بین المللی کابل و جرگه صلح از هیچگونه کمکی دریغ نخواهد کرد.

آقای دی میستورا تاکید کرد: « کنفرانس لندن یک رویداد خیلی مهم بود و کنفرانس کابل تداوم کنفرانس لندن است و در کنفرانس کابل تصامیم دقیق در مورد مساله انکشاف و هم چنان مصالحه صورت خواهد گرفت و باز هم تاکید می کنم که این یک پروسهء است که توسط افغان ها رهبری می شود.»

قرار است  کنفرانس بین المللی کابل ماه جوزای سال جاری با شرکت مقامات بیش از ۸۰ کشور و موسسه کمک دهنده به افغانستان در کابل برگزار شود.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد