خبرهای داخلی

256
۲۲ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

رهایی ۳۲ عضو گروه طالبان از زندان ولایت ننگرهار


دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار با نشر خبرنامه ی گفته است که  ۳۲ عضو گروه طالبان از زندان این ولایت آزاد شدند.

به نقل از خبرنامه، این اعضای گروه طالبان بر اساس فرمان رییس جمهور غنی مبنی بر رهایی ۸۸۷ زندانی گروه طالبان به احترام عید سعید فطر، آزاد شده اند.

در خبرنامه هم چنان آمده است، در ولایت ننگرهار ۲ هزار ۳۰۰ تن بشمول زندانیان گروه طالبان به اتهام جرایم مختلف در زندان بسر می برند.

این در حالی است که محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور به احترام عید سعید فطر فرمان آزاد سازی ۸۸۷ عضو گروه طالبان را از زندان های کشور صادر کرد.

فرمانی که مورد استقبال گروه طالبان قرار گرفت؛ اما واکنش های زیادی را در کشور به همراه داشت.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد