کابل

59
۱۹ حمل ۱۳۸۹

رهایی مخفیانه فرمانده طالبان از زندان


کلید * نوزدهم حمل ۱۳۸۹

اژانس خبري بی بی سی درسايت خود نوشته است، یک قوماندان طالبان که به دلیل ربودن شهروندان خارجی در کابل زندانی شده بود، از زندان آزاد شده است.

بی بی سی از قول افراد نزدیک به این قوماندان نوشته است، اکبر آغا براساس فرمان حامد کرزی، عفو و از زندان آزاد شده است.

اکبر آغا، به جرم ربودن سه کارمند سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴، به شانزده سال زندان محکوم شده بود.

سه کارمند سازمان ملل متحد نخستین شهروندان خارجی بودند که در کابل ربوده شدند.

با این وجود این افراد پس از نزدیک به یک ماه، از اسارت آدم ربایان آزاد شدند.

این افراد یک زن و دو مرد از شهروندان ایرلند شمالی، کوزوو و فیلیپین بودند.

اکبر آغا با استفاده از این آدم ربایی، تلاش کرد گروهی مجزا از طالبان را به نام جیش المسلمین ایجاد کند ولی اعضای گروه تحت امر او در پی این آدم ربایی بازداشت شدند و اکبر آغا به زندان محکوم شد.

نزدیکان اکبر آغا به بی بی سی گفته اند، او بر بنیاد فرمان حامد کرزی و به شکلی مخفیانه و به این شرط از زندان آزاد شده که از کابل بیرون نرود.

هیچ اعلامیه رسمی در این مورد منتشر نشده، وی کای آیدی، فرستاده سابق سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته است، او از برنامه رهایی این قوماندان طالبان آگاهی داشته است.

در همین حال سخنگوی رئیس جمهوردر اين مورد ابراز بي خبري کرده است.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد