عکس

۳۰ سرطان ۱۳۹۸
عکاس: نیلوفر نیک‌پور

رقص غربی «بریک» در جامعه سنتی افغانستان


گروهی از جوانان افغانستان زیر نام Top Step Crew جمع شدند تا بتوانند چهره جدیدی از افغانستان را به تصویر بکشند.

این گروه هنری دررشته رقص بریک از سال ۲۰۱۴ بدین سو در کابل فعالیت دارد که شامل دختران و پسران جوان می شود.

فاطمه رضایی یکی از اعضای این تیم است که ۲ سال می شود در این عرصه فعالیت دارد.او می‌گوید من رقص بریک را که تلفیقی از رقص و ورزش است انتخاب کردم تا از طرفی بتوانم سلامت جسمی ام را تضمین کنم و از طرف دیگر بتوانم چهره مثبتی از افغانستان را به نمایش بگذارم و ثابت بسازم که من می‌توانم به غیر از پدیده هایی چون جنگ, خشونت و تجاوز که تماما بار منفی دارند، ,پیام آور صلح باشم یا حداقل باعث شوم تا مردم ام لحظه‌ی هم که شده به جنگ فکر نکنند.

رقص بریک در دهه ۱۹۷۰ در نیویورک تشکیل شد که اجرا کنندگان آن به خاطر جلب توجه در خیابان های نیویورک این رقص را انجام می‌دادند و اینک کمیته بین المللی المپیک در پهلوی دگر رشته های ورزشی این بار این رقص خیابانی  را به عنوان ورزش قبول کرده و شامل المپیک ۲۰۲۴ پاریس ساخته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد