داغترین-خبر

129
۱۳ سنبله ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

رقابت های والیبال در ولایت خوست با پیروزی تیم ولسوالی تنی پایان یافت


ورزشکاران ولایت خوست رقابت های والیبال را تحت نام حمایت مردمی در این ولایت راه اندازی نموده بودند که این رقابت ها با پیروزی بازیکنان ولسوالی تنی این ولایت به پایان یافت.

رقابت های والیبال تحت نام حمایت مردمی میان ۴ تیم افراد نظامی و کارکنان دولتی و ۴ تیم افراد ملکی در ولایت خوست دو روز قبل برگزار شد که بازیکنان ولسوالی تنی توانستند مقام اول را بدست آورند.

عزیز ملنگ آمر المپیک ولایت خوست به کلید می گوید که هدف از برگزاری مسابقات والیبال از بین بردن فاصله میان مردم و حکومت بود تا روحیه سربازان بیشتر از پیش قوی شوند.

آمر المپیک ولایت خوست هم چنان افزود که این اداره در آینده نیز تصمیم دارد چنین رقابت های را خاطر همدلی میان نیروهای امنیتی و مردم ملکی راه اندازی نمایند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد