کابل

55
۱۲ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

رفع تمام سوء تفاهمات تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و ایران

 

وزیر مالیه که یک جا با تعدادی از مقامات دولتی و شماری از تاجران كشور به تهران رفته بود، دستاورد های سفر خود را بالاتر از توقع توصیف کرد.

حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه پس از ظهر روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در این سفر هیات افغانی توانست همه سو تفاهماتی را که در مورد ترانزیت و توقف تانکر های تیل تاجران افغان در سرحدات ایران موجود بود، در مذاکره با مقامات ایرانی حل کند.

آقای زاخیلوال می گوید که بعد از این تجارت بین دو کشور به شکل عادی ادامه خواهد داشت.

این سفر بعد از آن صورت می گیرد که مقامات ایرانی اخیراً صد ها تانکر مواد نفتی تاجران افغان را در مرز های آن کشور به دلیل استفاده این مواد نفتی از سوی نیرو های خارجی در افغانستان متوقف نموده بود.

اما به گفته وزیر مالیه افغانستان این سو تفاهم با ارایه دلایل قانع کننده مرفوع گردید.

وزیر مالیه می گوید که تاجران افغان با امضای موافقتنامه های با تاجران ایرانی توافق نمودند که در تمام بنادر ایران نماینده گی های از بانک های افغانی گشایش یافته و سهولت های در زمینهء تبادل پول ایجاد شود.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد