سیاسی

299
۱۴ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

رد ۱۷ وزیر پیشنهادی حکومت از سوی ولسی جرگه

کلید* کابل * چهاردهم جدی ۱۳۸۸

ولسی جرگه کشور روز شنبه از مجموع ۲۴ وزیرپیشنهادی کابینه جدید حامد کرزی در اقدامی غیر منتظره تنها به ۷ وزیر پیشنهادی که عمدتا در کابینه پیشین حضور داشتند رای اعتماد داد ولی با دادن رای عدم اعتماد به ۱۷وزیر دیگر آنان را فاقد توانایی برای احراز سمت های کاندید شده اعلام کرد.

برخی معتقدند در استانه پایان کار دوره ۵ ساله ولسی جرگه، نماینده گان تلاش کردند با این اقدام از سوء اعتمادی که نزد مردم در موردپارلمان وجود داشت بکاهند زیرا پارلمان ظرف سالهای گذشته با انتقادهای فراوانی مبنی بر اینکه به افراد مفسد و ناکارا در کابینه رای داده و امورات خود را آنچنان که انتظار میرود پیش نمی برد مواجه بود.

از سوی دیگر پارلمان افغانستان که ۵ سال از عمرش می گذرد و قانون گذاری و نظارت از عملکردهای دولت جزو وظایف اصلی آن است در گذشته بیشتر مواقع خلاف توقع مردم با قضایا برخورد کرده است.

با این حال برخی عملکرد پارلمان در روزشنبه و عدم دادن رای اعتماد به دو سوم وزرای پیشنهادی اقای کرزی را تلاشی برای پر کردن خلاها در پارلمان عنوان میکنند.

داکتر محمد هاشم عصمت اللهی ریس اتحادیه ژورنالیستان معتقد است، اتخاد چنین تصمیمی از سوی اعضای پارلمان بر مبنای مشروعیت حقوقی و قانونی صورت گرفته است.

با این حال شماری شهروندان کابل نیز از عملکرد اعضای ولسی جرگه در خصوص وزرای پیشنهادی ریس جمهورکرزی استقبال می نمایند.

در همین حال سلطان زوی یکی از نماینده گان مردم در ولسی جرگه می گوید، بدست اوردن اعتبار مردم یک روزه میسر نمی شود بلکه باید نماینده گان مردم این روند را برای درازمدت ادامه دهند.

به هر حال به عقیده بسیاری اکثر ۱۷ کاندید وزیری که نتوانستند رای اعتماد بگیرند کسانی بودندکه از ریس جمهورکشور در دوران مبارزات انتخاباتی اش حمایت کرده بودند.

این درحالیستکه وحید عمرسخنگوی ریس جمهور روز یکشنبه در نشست خبری گفت، ریس جمهور در تعیین اعضای کابینه از معیارهای لازم استفاده کرده و در حال حاضر حکومت روی تغییر درساختار حکومت کار میکند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد