کابل

54
۱۲ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

رد فرمان تقنينى قانون انتخابات از سوی ولسی جرگه

کلید * دوازدهم حمل ۱۳۸۹

در نشست روزچهارشنبه ولسى جرگه كه حدود ۱۳۰ وكيل حاضر بودند، اين فرمان با اكثريت آرا و تنها با شش راي مخالف رد شد.  

محمد يونس قانونى رئيس ولسى جرگه گفت: قانون جديد رد و قانون قبلى انتخابات قابل تطبيق است.

فرمان تقنينى انتخابات كه ۶۷ ماده داشت، از جانب كميسيون امور تقنين ولسى جرگه به نشست عمومى اين جرگه تقديم شده بود.

رئيس جمهور حامد كرزى فرمان تقنينى در مورد قانون انتخابات را در ايام تعطيل ولسى جرگه صادر نموده بود.

بر بنیاد ماده ۷۹ قانون اساسى، حكومت ميتواند در ايام تعطيل ولسى جرگه در هنگام ضرورت، فرمان تقنينى تصويب كند.

بر پایه ماده ياد شده؛ اگر چنين فرامين از طرف شوراى ملى رد شود، از اعتبار ساقط مي شود.

فرامين تقنينى بعد از توشيح رئيس جمهور بايد به شوراي ملي تقديم شود كه پس از موافقت شوراي ملي به قانون مبدل مي شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد