کابل

69
۸ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

رد بودجهء پيشنهادى حکومت از سوى ولسى جرگه

طرح بودجهء پیشنهادی حکومت براى  سال ۱۳۹۰ امروز  با اکثريت آرای نمایندگان مردم در ولسی جرگه رد شد.

به گزارش خبرنگار کلید، نمایندگان ولسی جرگهء شورای ملی گفته اند که این طرح را بدلیل متوازن نبودن و عدم شفافیت موارد مصرف آن رد کرده اند.

طرح بودجهء  عادى و توسعوی سال ۱۳۹۰ هجرى خورشیدی، در ماه دلو سال ۱۳۸۹ توسط داکتر عمر  زاخيلوال وزیر مالیه، به مشرانو جرگه ارايه شده و سه هفته پیش با تایید این مجلس به ولسی جرگه تقدیم شده بود.

کميسيون مالى و بودجه  ولسى جر‌گه دو روز پیش و پس از بررسی بودجهء پیشنهادی گفته بود که  در طرح بودجهء سال ۱۳۹۰ مشکلاتی وجود دارد که ممکن است باعث رد این طرح از سوی اعضای ولسی جرگه شود.

 

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد