خبرهای داخلی

167
۳۰ دلو ۱۳۹۷

راه مواصلاتی بامیان- کابل از طریق کوتل حاجی گک مسدود است


راه مواصلاتی بامیان – کابل از طریق کوتل حاجی گک ولسوالی شیبر این ولایت از سه روز به این طرف مسدود می باشد.
اداره فواید عامه بامیان، مسوولیت پاک کاری ۱۱ مسیر را در این ولایت دارد که ۹ مسیر بامیان با ولسوالی ها و ولایات همجوار باز می باشد؛ اما مسیر کوتل حاجی گک و یکاولنگ – غور تا کنون مسدود به روی عابرین مسدود باقی مانده است.
غلام نبی قمبری سرپرست ریاست فواید عامه ولایت بامیان در این مورد به کلید می گوید:” مسیربامیان – کابل، از مربوطات ولایت بامیان پاک کاری شده است، اما به طرف ولایت میدان وردک، تا کنون پاک کاری صورت نگرفته است و بنا به همین دلیل این مسیر مسدود می باشد.”
کوتل حاجی گک، یکی از مسیرهای مهم ولایت بامیان است که ولایات غور، دایکندی و بامیان را به کابل وصل می سازد و این مسیر که در حدود ۱۴۰ کیلومتر تا کابل طول دارد از کوتاه ترین راه مواصلاتی بامیان – کابل خوانده می شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد