خبرهای داخلی

485
۱۲ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

رئیس جمهور: ۱۳۹۷ به سال حشر ملی معارف تبدل شود

رئیس جمهور در جلسۀ شورای عالی قوای بشری گفته است که سال ۱۳۹۷ باید به سال حشر ملی معارف تبدل شود.

به نقل از خبرنامه ارگ در این جلسه که شام دیروز در ارگ برگزار شد، طرح کلی جامعه مدنی در مورد روند اصلاحات در معارف تحت عنوان نیروی کاری معارف افغانستان(Afghanistan Education Task Force)  از سوی نجیبه ایوبی رییس  عمومی کلید گروپ و یکتن از اشتراک کنندگان اعضای جامعه مدنی ارائه شد.

در خبر آمده است که وی در مورد ظرفیت نیروی کاری معارف افغانستان که شامل مدیریت مکاتب، آموزش تسریعی، صنوف به سطح جامعه، تعلیمات از راه دور، تعلیم و تربیه آنلاین و همچنان تعلیمات و نظارت می باشد، معلومات داد.

دفتر مطبوعاتی ارگ گفته است که در این جلسه شماری از اعضای جامعه مدنی هر یک نجیبه ایوبی، غلام یحیی عباس، داکتر بشیر، ملنگ ابراهیمی، اخندزاده و مریم رحمانی به سوالات اشتراک کنندگان در رابطه به طرح ارائه شده از سوی جامعه مدنی، به تفصیل پاسخ دادند.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرده و ضمن ابراز امتنان از جامعه مدنی بخاطر طرح متذکره، گفته است که حکومت و جامعه مدنی در رابطه به حل مشکلات وزارت معارف و همکاری با این وزارت، باید زبان مشترک پیدا کند.

وی افزود که باید سال ۱۳۹۷ را به سال حشر ملی معارف مبدل کنند تا از تمام ظرفیت ها و کمک ها برای تقویت و رشد معارف استفاده صورت گیرد.

رئیس جمهور اضافه کرد که اساس همکاری ما با جامعه مدنی در خصوص معارف واضح است، اما نحوۀ همکاری باید مشخص شود. وی افزود که ما ضرورت به یک سروی واضح در بخش معارف داریم تا شمار معلمان، سن و تحصیلات آنان مشخص گردد.

او خاطرنشان کرد: ما ضرورت عمیق به بازنگری در نصاب تعلیمی داریم و نصاب ما باید در مطابقت به نیازمندی های عصر حاضر عیار شود.

وی افزود که ما ارادۀ قوی برای اصلاحات در معارف داریم و باید از فرصت های ایجاد شده در زمینه اصلاحات و بهبود کیفیت معارف کشور استفاده کنیم.

آقای غنی گفت که نهادهای مربوطه مشکل انترنت مکاتب را حل کنند، زیرا ظرفیت بخاطر حل مشکل رسانیدن خدمات انترنتی به مکاتب وجود دارد. وی تصریح کرد که به ولایات و ولسوالی های که به دلایل ناامنی از معارف محروم بوده اند، باید توجه صورت گیرد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که بحث در مورد طرح جامعه مدنی، مفید بود و باید وزارت های معارف و تحصیلات عالی با جامعه مدنی به موافقه برسند تا در نشست بعدی بدانیم که در کدام موارد همکاری داشته باشند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد