خبرهای داخلی

۱ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

رئیس جمهور غنی با معاون بانک جهانی دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با معاون بانک جهانی برای حوزه جنوب آسیا و معاون اداره مالی بین المللی دیدار نموده و در رابطه به اعمار و گشایش دفاتر جدید این نهادها گفتگو نمود.
ریاست جمهوری امروز با نشر یک اعلامیه گفته است، در این دیدار که در ارگ انجام شد، هارتوگ شفر معاون بانک جهانی و نینا ستویلجکویک معاون اداره تامین مالی بین المللی، در مورد برنامه های آیندۀ این نهادها برای حمایت موثر از افغانستان نیز معلومات ارائه کردند.
بر اساس منبع رئیس جمهور غنی، از حمایت های دوامدار بانک جهانی قدردانی نموده گفت که اعمار و گشایش دفاتر جدید بانک جهانی و موسسه مالی بین المللی نشان دهنده تعهد عمیق و دراز مدت این نهادها با افغانستان می باشد.
معاون بانک جهانی و هیئت همراهش پیش از این با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز دیدار نموده و از توجه و تمرکز بیشتر بانک جهانی، به تقویت بخش خصوصی خبر داد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد