خبرهای داخلی

243
۲۳ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

رئیس‌جمهور غنی با جیمز متیس دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس‌جمهور کشور روز گذشته با جیمز متیس وزیر دفاع ایالات متحدۀ امریکا که در رأس یک هیات آن کشور به کابل آمده بود، دیدار و گفتگو کرد.
وزیر دفاع امریکا در این دیدار گفته است که از پیشنهاد حکومت افغانستان در کنفرانس پروسۀ کابل در رابطه به صلح، نه تنها که امریکا بلکه تمام دنیا از آن حمایت می کند تا جامۀ عمل پوشیده و منتج به صلح پایدار در افغانستان شود.
به نقل خبرنامه دفتر مطبوعاتی ارگ متیس گفته است که ایالات متحدۀ امریکا از پیشنهاد صلح افغانستان با طالبان و پیشنهاد مذاکرات دولت با دولت با پاکستان در کنفرانس پروسۀ کابل و همچنان برگشت مهاجرین افغان، پشتیبانی می‌کند.
جیمز متیس یکبار دیگر از ادامۀ حمایت‌های کشورش به افغانستان تا سرکوب کامل تروریزم به عنوان دشمن مشترک، تاکید کرده است.
از سویی هم رئیس‌جمهور غنی گفته است که استراتیژی ایالات متحدۀ امریکا در قبال آسیای جنوبی و افغانستان ماحول را تغییر داده و فرصت را مساعد ساخته است تا روی پروسۀ صلح تمرکز بیشتر صورت گیرد.
به گفته وی به به همین منظور، حکومت افغانستان در کنفرانس پروسۀ کابل پیشنهاد همه‌جانبۀ صلح با طالبان و پیشنهاد مذاکرات دولت با دولت با پاکستان را پیشکش کرد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد