خبرهای داخلی

361
۳۰ قوس ۱۳۹۶
نویسنده: ابدالی

رئیس‌جمهور: برای انکشاف تکنالوژی معلوماتی به استراتیژی پنج‌ساله نیاز است

محمد اشرف غنی، رئیس جمهور کشور می‌گوید که برای انکشاف تکنالوژی معلوماتی به استراتیژی پنج‌ساله نیاز است.

رئیس‌جمهور کشور نبود استراتیژی و تهداب منسجم را در بخش تکنالوژی معلوماتی طی سال‌های گذشته یکی از چالش‌های عمده عنوان کرده، ‌گفت: نبود استراتیژی خوب، باعث ضایع‌شدن فرصت‌ها و بروز محدودیت‌ها گردیده‌است.

او از وزارت‌های تحصیلات عالی و مخابرات و ادارۀ احصائیه مرکزی خواست تا روی طرح انکشاف تکنالوژی معلوماتی در هماهنگی با ادارات دیگر کار کنند و پس از بررسی مشکلات دراین خصوص، اهداف اساسی را برای پنج‌سال آینده تعیین کنند تا این طرح تبدیل به یک برنامۀ ملی و افغانستان‌شمول شود.

به نقل از خبرنامه ارگ، رئیس‌جمهور غنی در مورد اهمیت تکنالوژی معلوماتی و نقش آن در بهبود وضعیت ادارات و زندگی اجتماعی مردم صحبت کرده‌گفت که ماحول زندگی ما درحال تغییر است و این تغییر ماحصل انقلاب چهارم صنعتی، می‌باشد.

او افزود که با پیشرفت تکنالوژی معلوماتی، نوع رقابت میان شرکت‌ها، ملت‌ها، دولت‌ها و براعظم‌ها تغییر کرده و این پدیده از مفکوره به عمل مبدل شده‌است.

وی گفت که افغانستان باید به جامعه معلوماتی مبدل شود، زیرا ما در فضای کاملا غیرمعلوماتی قرار داریم و از هیچ بخش، آمار دقیق موجود نمی‌باشد.

رئیس‌جمهورغنی خطاب به جوانان گفت: شما باید در جهت ایجاد جامعه معلوماتی با استفاده از تکنالوژی، تلاش ورزید و درحال حاضر، جوامع براساس تغییر ماحول به پیش می‌روند. وی بر شکل‌گیری قوای‌بشری تولیدکننده در عرصه تکنالوژی تأکید کرد.

وی بر داشتن یک دیدگاه واضح در بخش تقویت تکنالوژی معلوماتی تأکید کرد و گفت که باید ظرفیت فکری دراین زمینه ایجاد گردد و استراتیژی مؤثر را ترتیب نماییم.

وی با تأکید گفت که باید قیمت انترنت کاهش یابد و شبکه‌های قابل اعتماد توزیع انترنت به‌وجود‌آید.

در هیمن حال، مسوولین وزارت تحصیلات عالی درخصوص نتایج برگزاری سیزدهمین کنفرانس ملی تکنالوژی معلوماتی تحت عنوان" مدرن و واحدسازی سیستم‌های مدیریتی با خدمات تکنالوژی" به رئیس‌جمهور محمداشرف غنی معلومات دادند.

پوهنمل دکتور نجیب‌الله خواجه‌عمری وزیر تحصیلات عالی در مورد برگزاری کنفرانس متذکره معلومات داده از حمایت و پشتیبانی رئیس‌جمهور کشور نسبت به برنامه‌های تکنالوژی معلوماتی قدردانی نمود.

وی نقش چنین برنامه‌های را در رشد و انکشاف تکنالوژی مؤثر عنوان کرده‌گفت، در جریان این کنفرانس، نمایشگاه رقابتی برگزار گردیده‌بود که ۲۵ پروژه به نمایش گذاشته شد و از این میان پس از سنجش معیاری، پنج پروژه مقام برتر را به دست آوردند.

وی پیشنهادات را در راستای رشد و انکشاف تکنالوژی معلوماتی، گسترش این پدیده در ادارات دولتی و حمایت از پروژه ها و نیروی کاری، مطرح ساخت و آنرا در بهبود وضعیت آینده تکنالوژی معلوماتی مفید دانست.

داکتر نذیر پیروز رئیس مرکز تحقیقات تکنالوژی معلوماتی افغانستان و پوهنیار احمدمسعود لطیف‌رای پیرامون برگزاری نمایشگاه و کنفرانس تکنالوژی معلوماتی و نقش آن روی بهبود وضعیت حکومت‌داری خوب و استفاده بهینه آن در نهادهای مختلف، صحبت کردند.

رئیس‌جمهور غنی با استقبال از ارائه پیشنهادات مسوولین وزارت تحصیلات عالی در زمینۀ بهبود و تقویت تکنالوژی معلوماتی گفت، پیشنهادات تان در استراتیژی جدید درنظر گرفته خواهد شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد