اقتصاد

2603
۱۰ اسد ۱۳۹۶
نویسنده: بشیرحنیف

دیزاین تفصیلی بند بخش آباد ولایت فراه ۳۵ فیصد پیش رفته است


مسولان وزارت انرژی و آب کشور از پیشرفت ۳۵ درصدی کار دیزاین تفصیلی بند بخش آباد ولایت فراه در غرب کشور خبر میدهند.
آصف غفوری آمر نشرات وزارت انرژی وآب کشور در تماس تلیفونی به کلید گفت: کار توپوگرافی بند بخش آباد در همه ساحات بند به شمول ۴۶ کیلومتر کانال اصلی تکمیل شده و کار سروی روی ۴۲ کیلومتر دیگر جریان دارد و در مجموع کار جیو تخنیک ۱۳ حلقه چاه به عمق ۶۴۰ متر در ساحه بند اصلی و بند سدل تکمیل شده است.
به گفته غفوری، دو چاه تحقیقاتی در قسمت تونل آبگردان در کناره راست در جریان همین هفته آغاز میگردد و کار سرک سازی، سرک دسترسی به چاهای تحقیقاتی نیز جریان دارد.
گفتنیست بند بخش آباد فراه در صورت تکمیل شدن برعلاوه تولید ۲۷ مگاوات برق ظرفیت آبیاری ۶۸ هزار هکتار زمین را نیز دارا میباشد.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد