منطقه و جهان

41
۱۴ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

دو گروه حقوق بشر کاندید سال ۲۰۱۰برای جایزه صلح نوبل

کلید * چهاردهم دلو ۱۳۸۸

یک گروه حامی حقوق بشر روسیه و یک حامی حقوق در چین برای جایزه صلح نوبل در سال ۲۰۱۰ نامزد شده اند.

کمیته اهدای جوایز نوبل عموماً نام های نامزدها را مخفی نگه می دارد.

ولی سازمان ها و گروه هایی که نامزدها را پیشنهاد می کنند، بعضاً نام های آنها را نیز افشا می کنند.

سیاست مدار ناروژی ارنا سولبرگ می گوید، او حامی حقوق بشر روسیه سویتلانا گانوش کینا و گروه او بنام (مموریال) یا خاطره را به این جایزه پیشنهاد کرده است.

پیروفیسر فلسفه در پوهنتون پرنستن امریکا انتونی اپیه، حامی حقوق بشر در چین لیو سیاو بو را که به تازه گی از زندان رها شده به این جایزه نامزد کرده است.

برنده این جایزه در ماه اکتوبر سالروان میلادی اعلام خواهد شد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد