کابل

50
۱۸ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

دو کنفرانس ملی و بین المللی در کابل برگزار میشود

کلید * هجدهم دلو ۱۳۸۸

وزارت اطلاعات و فرهنگ برای راه اندازی دو کنفرانس ملی و بین المللی آماده گی می گیرد. در نظر است این دو کنفرانس قبل از آغاز سال آینده با شرکت صدها تن از دانشمندان افغان از داخل و خارج کشور برگزار شود.

مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند، به منظور به دست آوردن نتایح بهتر از این دو کنفرانس، دو کمسیون متشکل از نهادهای اجتماعی، روشنفکران، اعضای جامعه مدنی و نماینده گان رسانه های خبری کار را آغاز کرده اند.

پوهنمل غلام نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است، دموکراسی و آیندهء افغانستان کنفرانس اول و نشست با رسانه ها و جستجوی راه های بهتر و هماهنگی در فعالیت های ژورنالیستی، دومین کنفرانس خواهد بود که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان راه اندازی می شود.

روشنفکران افغان نیز از راه اندازی دو کنفرانس ملی و بین المللی به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ استقبال کرده و این اقدام را گامی با ارزش در جهت بهبود کار رسانه ها و تقویت دموکراسی در کشور می دانند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد