خبرهای داخلی

184
۸ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

دو کمیشنر بین المللی کمیسون شکایات انتخاباتی به کار شان آغاز کردند


دو عضو بین المللی کمیسون مستقل شکایات انتخاباتی رسما به کار خویش آغاز کردند.

کمیسون شکایات انتخاباتی با نشر خبرنامه یی گفته است چارلوت کیسون اسمیت اوسی و نیل اپرتی دو عضو بین المللی این کمیسون بدون حق رای در جلسات کمیسیون شکایات اشتراک می کنند.

به نقل از خبرنامه، این دو تن به اساس فرمان ریاست جمهوری و تفاهمنامه دفتر سازمان ملل متحد در کابل تعین شده اند.

خبرنامه هم چنان افزوده است که خانم چارلوت کِسون اسمیت اوسی تابعیت کشور گانا را  دارد و دارای ۲۵ سال تجربه کاری بوده و مسئولیت چندین نهاد انتخاباتی در کشور گانا را برعهده داشته است.

و هم چنان، نیل اپرتی از کشور نیپال یکی از متخصصین بین المللی امور انتخاباتی می باشد که  حدود ۲۷ سال تجربه کاری در بخش انتخابات را دارا می باشد.

این در حالی است که بر بنیاد فقره (۵) ماده بیست و هشتم قانون انتخابات  ۱۳۹۷،‌ به منظور تامین شفافیت بیشتر در رسیدگی به اعتراضات و شکایات ناشی از تخطی و تخلف انتخاباتی، حکومت می تواند، در تفاهم با سازمان ملل متحد دو نفر از متخصصین بین المللی امور انتخابات را به عضویت کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی بدون حق رای تعیین نماید.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد