خبرهای داخلی

117
۲۹ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

دو زن به عنوان شاروال از طریق رقابت آزاد در سال گذشته استخدام شده اند


رئیس اداره مستقل ارگان های محلی میگوید، در سال گذشته بیشتر شاروال‌های شهرهای بزرگ کشور، از طریق رقابت آزاد استخدام شده اند که دو تن آنها را بانوان تشکیل می دهند.
عبدالمتین بیک امروز در ادامه‌ی برنامه‌ی حسابدهی حکومت به ملت، تصویب نقشه راه حکومت داری و قانون شوراهای محلی را به عنوان دست آوردهای اداره مستقل ارگان های محلی در زمینه ایجاد قوانین در سال مالی ۱۳۹۷، یاد کرد.
بیک، توشیح قانون شاروالی‌ها را از دست‌آوردهای دیگر این اداره خوانده تأکید نمود که این قانون، زمینه را برای برگزاری انتخابات شاروالی‌ها فراهم کرده است.
از سوی هم رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی، با اشاره به برگزاری کنفرانس ولسوالان در سال گذشته گفت:” توجه اساسی این اداره در سال آینده، به ولسوالی ها خواهد بود و با فراهم سازی منابع و برنامه برای ولسوالان، آنها بیشتر پاسخگو خواهند شد.”

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد