خبرهای داخلی

311
۳۰ سرطان ۱۳۹۷
نویسنده: عابده طلایی

دومین جلسه محکمه خاص برای رسیدگی به دوسیه وزیر سابق مخابرات برگزار شد

دومین جلسه محکمه خاص برای رسیدگی به دوسیه عبدالرزاق وحیدی، وزیر سابق مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، روز شنبه/ ۳۰ سرطان به گونه علنی برگزار شد.
عبدالرزاق وحیدی به سوء استفاده از صلاحیت‎های وظیفوی‎اش در استخدام‏ افراد در وزارت مخابرات و نیز حیف و میل پول‎های مربوط به مالیه ده درصدی مشترکین شرکت‎های مخابراتی متهم است.
یکی از اتهامات دیگر در برابر عبدالرزاق وحیدی، خریداری سیستم “نیمه ریل تایم” است که به حمکت‎الله ناصری، عضو هیأت تحقیق لوی سارنوالی، این سیستم توسط وحیدی به ارزش دوازده میلیون افغانی خریداری شده است ولی منع پرداخت این مبلغ نامعلوم است.
اما وزیر پیشین مخابرات می‎گوید که او پیشنهاد کرده بود تا این سیستم خریداری و فعال شود، ولی این کار صورت نگرفت.
وحیدی که امروز از جایگاه یک متهم در محکمه خاص صحبت می‎کرد، افزود که در پی خریداری نشدن سیستم نیمه ریل تایم، آن‎ها یک ستیستم موقت دیگر را با امکانات دست شان در وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ایجاد کردند.
او گفت که با ایجاد این سیستم، مالیه ده درصدی خدمات مخابراتی، به گونه شفاف جمع‎آوری شده است.
وزیر سابق مخابرات همچنان اعلام داشت که سیستم ریل تایم که در مدت شش ماه باید ایجاد می‎شد، به دلیل دخالت مافیای داخل نظام ایجاد نشد و سیستم موقتی که او ایجاد کرده است نیز دشمان خودش را دارد.
وحیدی، اکلیل حکیمی، وزیر سابق مالیه، را مقصر اصلی در حیف و میل مالیه ده درصدی مشترکین شرکت‎های مخابراتی در کشور معرفی کرد.
در پایان جلسه، محمدزمان سنگری، رییس جلسه محکمه امروز و عضو ستره محکمه، اعلام کرد که بررسی‎های درباره دوسیه وزیر سابق مخابرات باید ادامه یابد.
او گفت که پس از تکمیل بررسی‎ها، زمان برگزاری سومین جلسه محکمه خاص برای رسیدگی به دوسیه این وزیر سابق کابینه اعلام خواهد شد.
اولین جلسه محکمه خاص در پیوند به دوسیه عبدالرزاق وحیدی، نزده روز پیش در یازدهم سرطان برگزار شده بود.
ریاست جمهوری، عبدالرزاق وحیدی را در ماه جدی سال گذشته به دلیل تخطی‎های مالی تعلیق وظیفه کرد و به دنبال آن دوسیه وی به محکمه خاص ارجاع شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد