تحلیل

206
۱ حوت ۱۳۸۸

دولت داري خوب؛ استحكام بهتر


 

“مارجه”؛ يكي از مهمترين مناطق براي طالبان و مافياي مواد مخدر در ولايت هلمند به حساب مي آيد. اين منطقه كه از لشكرگاه مركز هلمند، ۳۰ كيلومتر و از مركز ولسوالي نادعلي، ۲۰ كيلومتر فاصله دارد؛ جزئي ازين ولسوالي است و به دروازهء هلمند پائين يا هلمند جنوبي مشهور مي باشد. در پيوست با ولسوالي هاي ناوه و گرمسير قرار دارد و در ادامه به سوي جنوبغرب با ولسوالي خانشين پيوند مي خورد. در جنوب و غرب آن، دشت هاي هموار و وسيعي قرار دارند كه راه هلمند را در جنوب به چوتو در مرز پاكستان باز مي كند كه بالاخره به كمپ هاي گردجنگل و پنج پاي، وصل مي گردد و در غرب آنرا به چار برجك، رباط و خود نيمروز در مرز  ايران وصل مي سازد. عبور ترياك، گروپ هاي طالبان و تداركات تسليحاتي طالبان، بيشتر ازين راه به هلمند صورت مي گيرد و به اين خاطر، مارجه در هلمند بسيار با اهميت است.

عمليات خنجر كه در سال گذشته به راه افتاد، نيروهاي امريكايي و افغان، مارجه را فتح كردند و حدود ۴۰۰۰ سرباز انگليسي در مارجه مستقر بوده، اما در تامين امنيت و جلوگيري از ورود گروپ هاي طالب و مافياي مواد مخدر، به اين منطقه هيچ تحركي از خود نشان نمي دادند. با تمام جنگهاي خونيني كه بعد از عمليات خنجر در نادعلي رخ داد، طالبان مواضع خود را درين ولسوالي حفظ كردند. تا اينكه در هفتهء قبل خبر عمليات بسيار مهم و سنگين “شركت” پخش شد كه دران ۱۵ هزار نيروي افغان، امريكايي، انگليسي، كانادايي، دنماركي و استونيائي شركت دارند و گفته شد كه طرح و نقشهء عمليات كه شامل چهار مرحله مي باشد، توسط نيروهاي افغان طراحي شده و رهبري عمليات را نيز آنها به دست دارند. اين چهار مرحله شامل تدارك، حمله، استحكام و بازسازي بوده، طراحان عمليات شركت، چند روز قبل از عمليات، اعلاميه هاي پخش نمودند و به خانواده ها اخطار كردند كه از محل سنگرهاي طالبان در مارجه دور شوند و همچنان با برخي از ريش سفيدان اين منطقه در مورد چگونگي عمليات، جلساتي داير كردند.

عمليات در سحرگاه صبح شنبه ۲۱ دلو آغاز شد؛ اما در سيزده محل كه طالبان سنگرهاي مستحكمي داشتند، هيچگونه رويارويي ميان طالبان و نيروهاي دولتي و خارجي رخ نداد. در خال خال حملاتي كه بر گروپ هاي كوچك طالبان و اين چند روز صورت گرفت، ۲۷ طالب به قتل رسيدند و ۱۹ غيرنظامي نيز جان باختند. علاوه به مارجه، نيروهاي ناتو و افغان در چاه انجير و ناتل آباد در شمال نادعلي نيز با طالبان درگير شدند. حركت عمليات شركت، بسيار كند بوده؛ زيرا طالبان اين منطقه را وسيعاً ماين گذاري كرده اند و زمان زيادي براي پاك سازي راه هاي متصل به مارجه ضرورت است؛ كاري كه همين اكنون جريان دارد. علاوتاً درين عملياتع از نيروي هوايي و سلاح ثقيل به خاطر جلوگيري از قتل غيرنظاميان استفاده نشده و بر كندي عمليات افزوده است.

با اينكه درين عمليات، نسبت به هر عمليات ديگري با احتياط بيشتر برخورد شده، نه تلاشي هاي خود سر نيروهاي امريكايي و ناتو وجود داشته، نه از قواي هوايي و سلاح هاي ثقيل استفاده شده، با آنهم قبل از آغاز عمليات براي غيرنظاميان ابلاغ شده بود كه از اطراف سنگرهاي طالبان دور شوند؛ به اين خاطر تا حال حدود هزار خانواده به لشكرگاه و حدود ۵۰۰ خانواده به ولسوالي خاشرود ولايت نيمروز كه در نزديكي مارجه قرار دارد، جابجا شده اند كه برخي ازين خانواده ها در لشكرگاه با اينكه دولت كمكهايي براي شان كرده است، بازهم  در وضعيت نا هنجاري قرار دارند. اين خانواده ها تشويش دارند كه هرچه زودتر عمليات شركت از مارجه به پايان برسد؛ زيرا موقع كشت و كار مردم درين منطقه است.

حال كه عمليات مارجه، تقريباً از سه دوره تدارك، حمله و استحكام گذشته و پا به مرحلهء بازسازي گذاشته است، نيروهاي افغان و ناتو، مخصوصاً كار وزارت داخله با تشكيل ادارهء قوي در مارجه و ايجاد استحكامات قوي براي پوليس جهت جلوگيري از برگشت طالبان به اين منطقه مهم مي باشد. يكي از ضعف هاي اساسي چنين عمليات هايي در گذشته، بعد از فتح يك ولسوالي، ايجاد نشدن دولت داري خوب بوده است؛ زيرا با استقرار يك دولت داري خوب و كار آمد است كه مي توان ثمرهء چنين عملياتي را به نفع مردم و صلح و امنيت برچيد.  درصورتيكه بعد از فتح مارجه، افراد فاسد ظالم و مستبدي به عنوان ولسوال، قوماندان و نهادهاي ديگر دولتي جابجا شوند و با مافياي مواد مخدر، ايل و غيل باشند، درآن صورت مردم از اين دولت داري نفرت پيدا كرده، با تمام قوا تلاش مي ورزند تا زمينهء تسلط دوبارهء طالبان را مساعد سازند.

اين عمليات، زماني در يكي از حساسترين مناطق زير كنترول طالبان صورت مي گيرد كه دولت افغانستان در صدد ايجاد پروسهء مذاكرات صلح با طالبان و دعوت آنان براي شركت در حكومت مي باشد و براي انجام اين كار، تلاش هايي جهت همكاري همسايگان، مخصوصاً عربستان سعودي و پاكستان، در جريان است و اينكه خبر مي رسد كه ملا برادر كه حيثيت چشم بيناي ملاعمر و تنظيم كنندهء اصلي طالبان را داشت، در كراچي پاكستان توسط نيروهاي امريكايي و پاكستان دستگير شده و به اين ترتيب فعاليت براي بر قراري صلح با عمليات در هلمند و دستگيري و به مذاكره كشاندن رهبران ارشد طالبان، زنجيرهء به هم پيوستي است كه يكي بر ديگري اثرات مستقيم دارد و اين بار كه پاي نيروهاي افغان در قدم اول براي فتح مارجه در كار است و درس هايي از عمليات خنجر و جابجايي دوباره طالبان در مارجه نيز وجود دارد، ضعيف به نظر مي رسد كه بار ديگر طالبان به اين منطقه مسلط گردند؛ مخصوصاً كه ناتو و وزارت دفاع افغانستان تصميم گرفته اند كه ولسوالي هاي واشير، بغران و خانشين كه در كنترول طالبان است را نيز به زودي آزاد كنند و هفت هزار نيروي ديگر امريكايي نز در هلمند جابجا گردند، فشار بيشتري برطالبان وارد خواهدشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد