کابل

128
۱۲ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

دولت افغانستان خواهان همکاری با ویتنام

کلید * دوازدهم حوت ۱۳۸۸

وزارت خارجه کشور در اعلامیه ای خواهان همکاری های بیشتر با ویتنام شده تاکید کرده است، در این راستا تلاش بیشتر صورت خواهد گرفت.

در این اعلامیه افزوده شده که این مطلب را سلطان احمد بهین سفیر جدید غیر مقیم افغانستان در ویتنام ابراز کرده است.

سلطان احمد بهین که در حال حاضر به عنوان سفیر افغانستان در چین اجرای وظیفه می کند، اعتماد نامه خود را به رییس جمهور ویتنام نیز تقدیم کرده است.

رییس جمهور ویتنام نیز گفته است که آنان خواهان گسترش همکاری ها با افغانستان هستند و از هر تلاشی که منجر به آمدن صلح و ثبات در این کشور گردد، حمایت می کنند.

دولت افغانستان در گذشته نیز روابط دیپلوماتیک با جمهوری ویتنام داشته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد