کابل

63
۳ حوت ۱۳۸۸
نویسنده:

دوسیه های کاندیدان انتخابات ۲۹ اسد بررسی می شود

کلید * سوم حوت ۱۳۸۸

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ۲۹ ماه اسد سال روان راه اندازی شد.

در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری ۴۱ تن شرکت داشتند، و ۹ تن آنان از رقابت های انتخاباتی به نفع کاندید دلخواه خود انصراف کردند ولی سایرین همه تا آخرین مرحله به مبارزات انتخاباتی ادامه دادند.

با این حال پس از گذشت بیش از ۶ ماه مقامات لوی څارنوالی اعلام کردند، به دنبال پی گیری تخلفات انتخاباتی، دوسیه های شماری کاندیدان ریاست جمهوری را که کمتر از ۱۰ هزار رای بدست آورده اند مورد بررسی قرار می دهند.

فضل احمد فقیریار معاون لوی څارنوالی می گوید، ۱۶ تن از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در انتخابات، کمتر از ۱۰ هزار رای بدست آورده اند و به بنیاد قانون انتخابات این یک تخطی انتخاباتی به شمار می رود.

فقیریار می گوید، در ابتدا این کاندیدان ۱۰ هزار رای را به خاطر شمولیت در پروسه انتخابات پیش کرده اند ولی در انتخابات کمتر از ۱۰ هزار رای را بدست آورده اند.

وی کاندیدان ریاست جمهوری که نام های شان در این فهرست شانزده نفری ذکر گردیده، ادعا می کنند، در انتخابات تخطی و تقلبات گسترده صورت گرفته و رای آنان نیز مورد دست برد قرار گرفته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد