تحلیل

66
۲۶ ثور ۱۳۸۹
نویسنده:

دور دیگر خشونت ها در قندهار

 

با اینکه قندهار در تب نا امنی میسوزد، شهریان قندهار خواهان یکطرفه شدن حالت موجود اند. زیرا بعد از آنکه مک کریستال اعلان کرد که بعد از مارجه نوبت قندهار است و عزمش را برای استقرار امنیت در این ولایت  آشوب زده و مقر اصلی فعالیت طالبان اعلان کرد، رهبران طالب اعلان نمودند که درین ولایت تمرکز نیرو خواهند داد و اشتباه مارجه را تکرارا نخواهند کرد و به این خاطر به زودی فعالیت های شانرا در قندهار چند برابر افزایش دادند.

انفجار های بی وقفه، ماین شانی و حمله بر رهبران و بزرگان قومی طرفدار دولت و یا مخالف نا امنی که تا حال جان بیش از هفده تن شان را گرفته ، از فعالیت های طالبان در قندهار بوده و مخصوصا از طرف شب در محدودۀ شهر قندهار به ازار و اذیت آنانی که در دولت کار میکنند و یا گمان همکاری با دولت را بر آنها میرود، پرداخته و به این خاطر عده ای از افراد پولدار، قندهار را ترک کرده ، به کابل و جاهای دیگر رفته اند. دفاتر سازمان ملل درین شهر نیز مورد تهدید قرار گرفته و برخی ازین کارکنان قندهار را ترک گفته اند.

حامد کرزی در آخرین سفریکه به قندهار داشت، با برخی از سران قومی به مشوره نشست و اعلان کرد که تا زمانی قندهاری ها اجازۀ چنین عملیاتی را ندهد ، او دستور حمله را نخواهد داد. مک کریستال ضمن اینکه اعلان کرد که برای این حملۀ آمادگی کامل دارد ، اما منتظر دستور رئیس جمهور افغانستان میباشد. رئیس جمهور هم طی سفری به امریکا رفت و تا حال چنین دستوری را صادر نکرده است.

حملۀ ناتو  و نیرو های افغان بر قندهار کار آسانی نخواهد بود، زیرا بعد ازین اعلان ، طالبان نه تنها نیرو های رزمی خود را از مناطق دیگر به قندهار آورده اند که عده ای از جنگجویان غیر افغان القاعده نیز به قندهار آمده تا در برابر نیرو های ناتو و افغان صف آرایی کنند.

این عملیات که از سوی ناتو« امید» نام گرفته به شکل جبهوی و رویارویی نه که به شکل حملات موجی و در هر محلی که نیرو های طالب گرد آمده باشد، صورت خواهد گرفت. این را کریستال با اعلان این عملیات یاد آورشد.

اما انچه مسلم است اینکه قندهار درین روز ها دوران سختی را به سر میبرد و مخصوصا فشار طالبان شبانه بر شهر قندهار فوق العاده زیاد است و برخی ها به این باورند که طالبان از طرف شب بر نقاطی از شهر تسلط دارند و لذا زندگی برای عده ای نمیتواند آسان باشد.

نشرات غربی درین روز ها بار بار در مورد احمدولی کرزی و نقش او در نا امنی های قندهار و دست داشتنش در قاچاق مواد مخدر نوشته و او را یکی از فاکتور های ناراضی ساختن اقوام غیر خودی در قندهار دانسته اند. با این اظهار نظر ها  یکی از مقامات ارشد امریکایی چند روز قبل به یکی از آژانس های بین المللی گفته بود که اگر احمد ولی مخل امنیت واقع شود و در جریان عملیات امید مشکلاتی ایجاد نماید، دستگیر و یا هدف قرار داده خواهد شد.

زیرا احمدولی کرزی به عنوان رئیس شورای قندهار تمام امور را رهبری و والی ولایت  توریالی ویسا که گفته میشود مورد حمایت کانادایی ها قرار دارد، هیچ کاری را بدون مشورۀ او انجام نمیدهد. چند روز قبل جنرال پتریوس با احمد ولی در قندهار دیدار داشت که گفته میشود روی چگونگی عملیات در قندهار و وضعیت این ولایت با او بحث داشته است.

با اینکه نیرو های خارجی و اردوی ملی در قندهار فوق العاده زیاد اند و هروقتی تصمیم بگیرند توان تامین امنیت و مقابله با طالبان را دارند ، اما تشویش همه بر آن است که درین عملیات تلفات افراد ملکی زیاد نشود، چون دران صورت نارضایتی مردم در قندهار بیشتر شده و عوض آنکه عملیات امید نتیجۀ مثبت بدهد، ثمرۀ معکوس خواهد داشت.

درین مورد مک کریستال بسیار حساس میباشد و تا حال چند بار گفته است که نمیخواهد شاهد کشته شدن غیر نظامی ها باشد. امریکایی ها در قندهار که نیروی اطلی ناتو را میسازند و میدان هوایی قندهار را نیز در دست دارند، از حاکمیت موجود در قندهار ناراضی بوده، مخصوصا توریالی ویسا را شخص فعال و کاردانی چون گلاب منگل نمیدانند و ممکن است توقف عملیات نظامی در قندهار برای چنین تغییری معطل شده باشد که بابرگشت کرزی از امریکا به این مسئله هم رسیدگی خواهد شد.

اما آنچه روشن است اینکه مردم قندهار در یک حال انتظار بسر میبرند و تا آغاز عملیات و یکطرفه شدن وضعیت زیر فشار سنگین طالبان قرار دارند و چون روز تا روز تعداد طالبان درین ولایت بیشتر میشوند و عملیات آنها هر روز بیشتر از روز قبل شهر قندهار را تهدید میکند، لذا مردم خواهان به سر رسیدن این وضعیت اند تا بدانند که چه بکنند و زندگی خود را چگونه سازمان دهند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد