اجتماعی

649
۲۲ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: فریبا سادات

ده ها دختر خانم از یک دوره آموزشی خبرنگاری عملی از کلید گروپ فراغت حاصل کردند.


ده ها تن از دختران از یک دوره آموزشی چهار ماهه خبرنگاری عملی از کلید گروپ فارغ شدن و ده ها تن دیگر به تازه‌گی آموزش های عملی را در این گروه رسانه‌ی آغاز کردند.
نجیبه ایوبی مسوول عمومی کلید گروپ در محفلی که به همین مناسبت در رادیو کلید کابل برگزار شده بود با نگرانی از وضیعت امنیتی رسانه های کشور به ویژه در بخش حضور زنان در این رسانه ها گفت: آنان توانسته اند در دور آموزش های عملی برای بیش از ۶۰ دختر خانم فارغ شده از فاکولته ژورنالیزم مهارت های خبرنگاری را به گونه عملی آموزش دهند.
خانم ایوبی تصریح کرد هر چند در دور اول این برنامه ها چالش ها و مشکلاتی وجود داشت اما بانهم آنان توانستند این برنامه را با موفقیت سپری کنند و شاهد آغاز دور دوم باشند.
با این حال سید آقا فاضل سنچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ با خوشبینی از پر رنگ شدن حضور خبرنگاران زن با تطبیق چنین برنامه های ارتقایی تاکید کرد که آنان در وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهاد های رسانه‌ی دولتی تلاش خواهند کرد این دختران به کار گماشته شوند.
به تازه‌گی بربنیاد سروی که از سوی مرکز حمایت از زنان ژورنالیست افغانستان نشر شد، در سراسر کشور کم و بیش یک هزار و ۶۹۴ زن در رسانه‌ها کار می‌کنند که از این میان، ۷۶۴ تن آنان، مسلکی اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد