اجتماعی

۱ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

ده ها خانواده در ولسوالی زاری بلخ بدلیل نا امنی، بیجا شده اند

بیش از ۳۰۰ خانواده از باشندگان اصلی ولسوالی زاری ولایت بلخ، به علت شدت یافتن جنگ در این ولسوالی، از منطقه و خانه های شان فرار نموده و در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ بیجا شده اند.

این بیجا شده ها در ولسوالی دهدادی، از ابتدایی ترین امکانات زندگی برخوردار نبوده و شب روز شان را زیر خیمه ها و با کم ترین امکانات اولیه سپری می کنند.

شمار این بیجا شده ها به رادیو کلید می گویند که نزدیک به یک ماه می شود از خانه های شان فرار نموده و در دهدادی زندگی می کنند؛ اما تا کنون حکومت و نهاد های ملی و بین المللی هیچ کمکی به آنان نکرده اند.

به گفته آنان، در این میان جان ده ها کودک در خطر بوده و حکومت باید برای آنان سرپناه و غذا کمک نماید.

در عین حال یکی از متنفذین محل به اسم حاجی خیرالدین، چند جریب زمین را در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ در اختیار این بیجا شده ها قرار داده است تا حکومت و نهاد های خیریه به آنان رسیدگی نمایند.

این متنفذ محل که روزانه مقدار مواد غذایی نیز این بیجا شده ها مساعدت می کند، می افزاید:« از این بیشتر توان حمایت مالی این خانواده ها را ندارم و از حکومت می خواهم که به این بیجا شده ها توجه جدی نماید.»

از سوی هم احمد شاه، آمر حمایت حقوقی ریاست مهاجرین بلخ می گوید که از این خانواده ها سروی صورت گرفته و در میان آنان تنها ۹۷ خانواده از جمله افرادی اند که تازه از جنگ و نا امنی های ولسوالی زاری فرار نموده و در این ولسوالی بیجا شده اند، بقیه خانواده های اند که قبلا از ولسوالی زاری به ولسوالی دهدادی آمده بودند.

احمد شاه هم چنان افزود:« قرار است در آینده نزدیک ریاست مهاجرین و نهاد های کمک کننده به این خانواده ها کمک و رسیدگی نمایند.»

طی سال های اخیر بیش از ۲۰ هزار خانواده از ولسوالی های نا امن ولایت بلخ، ولایت های شمال و شمال شرق کشور به دلیل جنگ و نا امنی ها در شهر مزارشریف بیجا شده اند.

بسیاری این بیجا شده ها از کم ترین امکانات اولیه برخوردار نبوده و شب و روز شان را با مشکلات زیادی سپری می کنند.

این بیجا شده ها از حکومت خواهان تامین امنیت مناطق خود اند تا دوباره به خانه های شان برگردند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد